Advertisement
Start arrow Usługi dla biznesu
Usługi dla biznesu
Pomoc w imporcie z Albanii
Oferujemy pomoc biznesową w obsłudze importu różnego typu towarów z Albanii i krajów bałkańskich.
Naszą kompleksową ofertę kierujemy zarówno do dużych firm jak i tych najmniejszych, dopiero rozpoczynających przygodę z importem. Naszą prace wykonujemy kompleksowo.
Czytaj
 
Misje handlowe i targi do Albanii
O Albanii - jako ciekawym miejscu prowadzenia biznesu - myśli coraz większa grupa polskich przedsiębiorców.

Zapewne wielu z Państwa chce nawiązać kontakty gospodarcze osobiście, bez pośredników, w małym gronie. Jednakże brak znajomości języka, odpowiednich kontaktów osobistych, problemy z uzyskaniem zaproszenia i wizy na wjazd, a nawet obawa o własne bezpieczeństwo w nieznanym kraju często powodują zniechęcenie do podjęcia trudu poznawania nowych ludzi i rynków.
Czytaj
 
Wyszukiwanie odbiorców dla towarów i usług w Albanii
Pomagamy klientom we wchodzeniu na rynek albański . Naszym celem jest przeszukanie albańskiego rynku i znalezienie nowych rynków zbytu dla Państwa produktów i usług.

Ściśle współpracujemy z działami eksportu klienta lub z osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż zagraniczną. Jesteśmy niejako działem eksportu firmy naszego klienta lub też jego uzupełnieniem na danych rynkach lub w danym zakresie działań.
Czytaj
 
Tłumaczenia materiałów reklamowych i stron WWW

Dla polskich firm myślących o wejściu na rynek albański wykonujemy tłumaczenia wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych oraz nośników.

Oferujemy tłumaczenia katalogów reklamowych, ulotek, folderów i broszur, filmów i plakatów reklamowych, mailingu reklamowego, wizytówek i wielu innych.

Realizując tłumaczenia materiałów reklamowych na język albański (lub inny z krajów bałkańskich) dochowujemy najwyższej staranności, aby tłumaczenia były nie tylko wierne, ale również zachowały swój sens (niejednokrotnie bowiem hasło reklamowe w danym języku, po przetłumaczeniu posiada odmienny sens i brzmienie). Tłumaczymy w taki sposób, aby tłumaczone hasła reklamowe i inne teksty (ulotki, opisy, instrukcje itp.) były zrozumiałe dla odbiorcy, a naszemu Klientowi pozwalały osiągnąć założony cel – zachęcenie Klientów do skorzystania z jego produktów i usług.

Czytaj
 
Zobacz też…