Advertisement
Język
Językiem urzędowym w Albanii jest język albański.
W wielu miejscach wykorzystywany jest także język grecki.
Angielski nie jest powszechnie zrozumiały, ale mówi się tym językiem w niektórych hotelach i restauracjach.