Advertisement
Obyczaje
W Albanii obowiązują normy obyczajowe podobne do norm przyjętych w innych krajach bałkańskich.
Na terenach wiejskich turystyka nie jest popularna, co niesie ze sobą pewne utrudnienia.