Advertisement
Start arrow Biznes arrow Gospodarka Albanii
Gospodarka Albanii

Albania wciąż pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Świadczy o tym niski poziom PKB per capita (w 2012 r. wynosił 3 415,1 euro a w 2011 r. 3 261,4 euro). Kraj znajduje się na jednym z ostatnich miejsc na liście rankingowej krajów bałkańskich. W gospodarce Albanii istotną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwój będący rezultatem stałego wzrostu gospodarczego pozostaje w cieniu takich zjawisk jak korupcja, nieuczciwa konkurencja, nieuregulowane kwestie własności prywatnej oraz trudności w implementacji prawa. Pomimo tego, że walka z korupcją jest jednym z priorytetowych zadań stawianych przed Albanią przez Komisję Europejską, zanotowała ona spadek w rankingu Transparency International Corruption Perception Index 2012. W 2012 r. spadła z 95 miejsca na miejsce 113 z 33 punktami. W porównaniu z innymi państwami regionu wypadła najsłabiej. W raporcie Banku Światowego Doing Bussines 2013 Albania zajmuje 85 miejsce, podczas gdy w 2012 r. zajmowała 82 pozycję.
{mosipagebreak}
Ze względu na funkcjonowanie systemu gospodarczo-finansowego Albanii na peryferiach gospodarki światowej, kryzys globalny nie wywarł istotnego wpływu na gospodarkę kraju. Spowodował jednak spadek wymiany handlowej, szczególnie z krajami UE, oraz zmniejszenie wpływów z zagranicznych przekazów pieniężnych przesyłanych przez albańską emigrację - zjawiska mające swe źródła raczej w problemach rynków zachodnioeuropejskich. Gospodarka albańska do tej pory wykazuje się stabilnością. Można spodziewać się coraz bardziej widocznych negatywnych skutków kryzysu finansowego w Grecji i we Włoszech, krajów będących najważniejszymi partnerami gospodarczymi Albanii.

Rola i znaczenie zagranicznych firm w albańskiej gospodarce z punktu widzenia wzrostu produkcji i zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz stabilności finansowej pozostają znaczące. Jednakże inwestycje w nowoczesne technologie są nadal na niskim poziomie. Warto odnotować, że kluczową rolę w przyciągnięciu zagranicznych inwestorów odegrały procesy prywatyzacyjne. W sferze gospodarczej rząd przygotowuje dalsze plany prywatyzacji pozostałych części majątku narodowego, rozbudowy infrastruktury drogowej, a także poprawę infrastruktury gospodarczej i bazy turystycznej.
 

 Źródło: WE

 

TAGI: biznes, Albania, Polska, import, eksport, inwestycje