Advertisement
Religia
W kraju obowiązują normy obyczajowe i religijne podobne do norm przyjętych w innych krajach bałkańskich. Daje się jednak zauważyć zeświecczenie społeczeństwa. Jest to wynik polityki prowadzonej przez władze komunistyczne, które w 1967r. zdelegalizowały kulty religijne. Albania stała się jedynym oficjalnie ateistycznym krajem na świecie. Aż do 1990r. uczestnictwo w obrzędach i wyznawanie religii było nielegalne. Pomimo tego, Albania to kraj tolerancji religijnej, a kwestie natury religijnej nie stwarzają problemów przyjezdnym. Większość społeczeństwa stanowią muzułmanie sunniccy (ok. 60%), czerpiąc ze swojej religii ogólne wartości moralne, którymi powinien kierować się człowiek.

W Albanii nie mamy do czynienia ze zjawiskiem fanatyzmów religijnych. Muzułmanie albańscy są grupą postępową, poddającą się europeizacji zachowując jednak przywiązanie do swojego narodu. W lokalnych knajpkach bez problemu możemy dostać alkohol, który również w niezwykle umiarkowanych ilościach jest spożywany przez wyznawców islamu.

Kolejną, co do wielkości grupę religijna stanowią Chrześcijanie. W tym ok. 19 % stanowią wyznawcy prawosławia a 10% - katolicy. 5,3 % społeczeństwa stanowią agnostycy i 0.7 % to ateiści.
Prawosławny kościół albański ma charakter autokefaliczny, czyli niezależny od innych ośrodków prawosławnych na świecie. Więcej informacji na temat tego wyznania zostało zawartych na oficjalnej stronie kościoła - http://www.orthodoxalbania.org/.
Podczas drugiej wojny światowej Albania stała się pewnego rodzaju kryjówką dla wyznawców judaizmu. Jednak Ci, którzy przetrwali Hitlerowską okupację, po postaniu państwa Izrael zaczęli masowo opuszczać kraj. Nie działo się to jednak ze względów prześladowań czy prowadzonej polityki, lecz z korzyści, jakie dawało Żydom osadzenie się w swoim państwie. Oczywiście nie wszyscy Żydzi opuścili Albanię stanowiąc dzisiaj tylko nieznaczną część społeczeństwa.

Pomimo zróżnicowania ludności zamieszkującej Albanię pod względem religijnym, wszystkie grupy żyją z wzajemnym poszanowaniem wyznawanych wartości. Atmosfera pokoju i wzajemnego wsparcia pozwala na budowanie więzi, które mają ogromne znaczenie w codziennym życiu społeczności. Albańczycy, postrzegani jako jedni z najżyczliwszych narodów, nie kategoryzują ludzi z odrębnych wyznań. Może zdarzyć się, że podczas rozmowy z miejscowymi ludźmi padnie pytanie o wyznawaną przez nas religię. Nie należy jednak traktować tego jako podstawę do nieprzyjemnego potraktowania. Jest to efekt zwyczajnej ludzkiej ciekawości i chęci poznania nas jako konkretnej jednostki, osoby, która zdecydowała się poznać ten jakże interesujący kraj.