Advertisement
Miasto Fier
Miasto Fier lezy nad brzegiem Adriatyku. Zamieszkuje je ok. blisko 60 tys. mieszkańców. Miasto jest stolicą okręgu  i obwodu o tej samej nazwie.
Jest największym miastem bez uniwersytetu w Albanii.

W pobliżu znajdują się ruiny starożytnej greckiej kolonii - Apolonii.
Obejrzeć tu możemy m.in. ruiny miasta a także zabytkowy bizantyjski klasztor.

Źródło: Wiki