Advertisement
Start arrow Biznes arrow Handel zagraniczny Albanii w 2009 roku
Handel zagraniczny Albanii w 2009 roku
Spis treści
Handel zagraniczny Albanii w 2009 roku
Strona 2
W 2009 r., podobnie jak w poprzednich latach, najważniejszymi partnerami handlowymi Albanii pozostawały Włochy, Grecja, Turcja, Rosja oraz Niemcy.
Z krajów pozaeuropejskich największą wymianę handlową Albania odnotowała z Chinami. W sumie ponad połowa handlu zagranicznego tego kraju przypada na państwa Unii Europejskiej.

Najważniejsze produkty eksportowe Albanii to tekstylia i obuwie (stanowiły w 2008 r. dokładnie 43,4% eksportu), materiały budowlane i metale (19,9% eksportu), surowce, paliwo i energia elektryczna (18,1%), żywność, napoje i tytoń (7,3%) oraz maszyny i części zamienne (4,0%). W imporcie dominują natomiast maszyny i części zamienne (22,1% całego importu), surowce, paliwo i energia elektryczna (17,9%), żywność, napoje i tytoń (16,6%), materiały budowlane i metale (15,4%), oraz produkty chemiczne i tworzywa sztuczne (10,3%).

W pierwszym półroczu 2009 r. deficyt handlowy zwiększył się o 6,4 mln Euro (wzrost o 5% w porównaniu do tego samego okresu w 2008r.) i wyniósł 567,4 mln Euro (przy obrotach ponad 957 mln Euro). Warto odnotować, że w tym okresie spadły ogólnie obroty towarowe Albanii z zagranicą (spadek o ok. 125 mln Euro).

Eksport do głównych partnerów handlowych Albanii, czyli Włoch i Grecji, skurczył pod wpływem poważnej recesji w strefie euro. Eksport zmniejszył się we wszystkich głównych kategoriach, z wyjątkiem żywności i napojów, które wzrosły o 10%, do wartości 5.4 mld Lk. Eksport tekstyliów i obuwia, które stanowią 43,4% eksportu ogółem, spadł o 3% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2009 r., do 35.8 mld Lk. Sprzedaż surowców mineralnych, paliw oraz energii elektrycznej spadła o 19%, do 14.2 mld Lk. Wyniki byłyby jeszcze gorsze, gdyby nie zostały one częściowo skompensowane przez wznowienie eksportu energii elektrycznej. Eksport materiałów budowlanych i metali, trzeciej co do wielkości eksportu kategorii, doświadczył najostrzejszego spadku, gdyż aż o 48% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2009 roku. Eksport metali - przede wszystkim żelaza, stali i miedzi spadł o ponad połowę w ujęciu wartościowym jak i ilościowym, ze względu na spadek cen surowców na rynkach międzynarodowych.