Advertisement
Start arrow Biznes arrow Albańska sytuacja gospodarcza
Albańska sytuacja gospodarcza
Spis treści
Albańska sytuacja gospodarcza
Strona 2
Według albańskich źródeł rządowych, w pierwszym półroczu 2009 r. Albania odnotowała wzrost gospodarczy na poziomie 5,4%, aczkolwiek w stosunku do roku ubiegłego wskaźnik ten zmniejszył się o 1,4%.
Wskazuje to na spowolnienie aktywności gospodarczej w pierwszej połowie bieżącego roku.

Albańskie źródła oceniły, że na koniec roku 2009 wzrost gospodarczy wyniesie ok. 6%, ale międzynarodowe instytucje finansowe przyjmują te dane z rezerwą. Mimo globalnego kryzysu gospodarczo-finansowego Albania utrzymała dodatni wzrost gospodarczy w 2009.

Do wzrostu PKB w największym stopniu przyczynił się sektor usługowy +4,1%, pozostałe sektory gospodarcze uzyskały następujące wyniki: sektor finansowy +2,1%, budownictwo +1,3%,  przemysł  +0,6%, rolnictwo +0,5%.

Nastąpił wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 2,6% i wyniósł on 313 mln Euro. Środki z prywatyzacji stanowiły istotny dochód państwa.