Advertisement
Start arrow Aktualności arrow Śladami Kanunu: Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie
Śladami Kanunu: Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie
Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu zaprasza na  wystawę Śladami Kanunu.
Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie, której otwarcie odbędzie się 22 października br.

Jest to pierwsza tego typu wystawa w Europie, prezentująca gromadzoną od ponad 20 lat, największą w Polsce i jedną ze znaczących na naszym kontynencie kolekcję muzealną obejmującą ponad 250 zabytków z terenu Kosowa i Północnej Albanii. Wiele z nich ma wartość unikatową gdyż dokumentują utracone bezpowrotnie w wyniku działań wojennych i gwałtownie postępującej globalizacji, dziedzictwo kulturowe tego regionu.

Wystawa obejmie powierzchnię ok. 300 m², towarzyszyć jej będą wydawnictwa edukacyjne oraz wydarzenia muzealne, a także bogato ilustrowany barwny katalog zbiorów opatrzony obszernymi esejami wstępnymi dotyczącymi historii i etnografii Kosowa. Także nowoczesna aranżacja plastyczna wystawy jest jej silnym atutem. Przedsięwzięcie to ma charakter międzynarodowy, łączy współpracę kilku muzeów polskich i zagranicznych.

Wystawa poświęcona będzie problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym przemianom tożsamości jego mieszkańców, a w szczególności kształtowaniu się nowego poczucia świadomości narodowej (Kosowarzy) w oparciu o kulturę albańską. Poprzez prezentację obiektów kultury materialnej ukazać chcemy kulturę tradycyjną, a za pomocą fotogramów, stanowiących integralną część wystawy, oparte na tradycji elementy kultury współczesnej. W tych dwóch kontekstach (kultura tradycyjna i współczesna) chcielibyśmy ukazać funkcjonowanie zasad prawa zwyczajowego (Kanunu) oraz ściśle z nim związane zasady honoru, gościnności, tolerancji religijnej, podziału pracy i obowiązków w ramach rodziny. Tematyka taka ma walory uniwersalne, a szczególnie aktualna jest w chwili obecnej, wobec wielu kontrowersji na arenie międzynarodowej dotyczących Kosowa.

Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie postawy zainteresowania, tolerancji i otwartości w stosunku do kultury innej niż rodzima, w szczególności kultury o silnych wpływach muzułmańskich, obciążonej w Europie wieloma negatywnymi stereotypami. Realizacja projektu ma na celu także otwarcie na dialog międzykulturowy oraz pogłębienie w społeczeństwie polskim wiedzy o mechanizmach kształtowania i podtrzymywania tożsamości kulturowej (m. in. w oparciu o prawo zwyczajowe) oraz przyczyn determinujących dawniej i obecnie powstawanie nowych państw w Europie i na świecie.

Niepowtarzalna aranżacja plastyczna znakomicie ukaże ideę wystawy, poprzez zastosowanie ascetycznych form etalażu, nowatorskie spojrzenie na zabytki muzealne oraz zastosowanie nowoczesnych środków technicznych.

Muzeum Etnograficzne
ul. Grobla 25, wejście od ul. Mostowej, 61-858 Poznań


TAGI: Albania, kultura, wystawa