Advertisement
Start arrow Biznes arrow Firma w Albanii - cz. 1
Firma w Albanii - cz. 1
Spis treści
Firma w Albanii - cz. 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Co jest potrzebne aby otworzyć firmę w Albanii?
W Polsce mamy jedno okienko, ale trzeba mieć REGON, ZUS itp.
Jakie miejsca (urzędy) trzeba odwiedzić w Albanii aby założyć tam firmę?

Forma prawna
Na początku konieczna jest decyzja o wyborze formy prawnej. Możemy zarejestrować działalność jako:
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • spółkę cywilną,
  • spółkę prawa handlowego ( np. Sp z o.o. Spółka Akcyjna itd.)
  • przedstawicielstwo firmy zagranicznej,
  • spółkę prawa bankowego, lub
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zasady rejestracji
Organem rejestrowym jest Narodowe Centrum Rejestracji (QKR Qendra Kombëtare e Regjistrimit), którego biura znajdziemy w każdym większym mieście. Zasady rejestracji firm w Albanii określa ustawa nr 9723 z dnia 3 maja 2007 roku.
Rejestracje można też przeprowadzić z Izbie Przemysłowo-Handlowej miasta Tirany.
Każda z form prawnych ma swoją specyfikę, dlatego poznajmy przykładową procedurę związaną z rozpoczęciem działalności jako osoba fizyczna.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia rejestracji to:
  • dowód osobisty (w przypadku obcokrajowców paszport),
  • wypełniony, zgodnie z wymaganiami, wniosek o rejestrację w QKR.

Następnym miejscem, które trzeba odwiedzić to urząd skarbowy; należy zadeklarować działalność w jednej z czterech form: mały, duży, średni biznes lub firma o statusie VIP. Stosownie do klasyfikacji nakładany jest obowiązek lokalnego podatku zryczałtowanego.
Jeżeli planujemy obrót powyżej 8 000 000 ALL (lek), czyli ok. 56 000 € (euro) konieczna jest rejestracja VAT. Oczywiście ubezpieczenia społeczne są tak samo konieczne jak w Polsce.

Dokumentem świadczącym o prowadzeniu legalnej działalności jest zaświadczenie QKR. W sklepach oraz w biurach oryginał dokumentu rejestracyjnego jest wywieszany w widocznym miejscu.
Przepisy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej są dostosowywane do prawa unijnego, nie mniej jest w nich sporo luk, które dają pole do nadużyć lub samowoli urzędniczej, na przykład w zakresie klasyfikacji firm. Nie zawsze decyzja urzędnika jest korzystna z punktu widzenia podatnika. Klasyfikacja firmy do „małego biznesu” nakłada obowiązek opłaty zryczałtowanego podatku do lokalnego samorządu, w wysokości ok.120€ kwartalnie. Podatki te określane są przez gminy i mogą się różnić. Warunkiem jest nieprzekroczenie obrotu w wysokości 8 000 000 lek, czyli ok. 56 000 €.