Advertisement
Start arrow Biznes arrow Dlaczego warto inwestować?
Dlaczego warto inwestować?
Poniżej prezentujemy argumenty przemawiające z tym aby inwestować w Albanii:

  • najszybciej rosnące państwo w Europie Południowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie
  • niski wskaźnik inflacji
  • porozumienia o wolnym handlu z pozostałymi państwami bałkańskimi
  • 90% eksportu przeznaczone na rynki UE
  • niskie koszty usług użyteczności publicznej
  • młoda siła robocza
  • uproszczenie procedur
  • powszechna znajomość języka włoskiego oraz greckiego
  • trwający program prywatyzacji.