Advertisement
Start arrow Informacje ogólne arrow Polacy w Albanii: od XV wieku do II wojny światowej
Polacy w Albanii: od XV wieku do II wojny światowej
Spis treści
Polacy w Albanii: od XV wieku do II wojny światowej
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

W Albanii są złoża ropy naftowej, które są eksploatowane i które kiedyś miały pewne znaczenie w historii wydobywania tego surowca w Europie. W okresie międzywojennym badali je m.in. polscy geolodzy Jerzy Strzetelski (1874-1943) i Stanisław Zuber (1893-1947). Pierwszy z nich podjął rekonesansowe badania geologiczne w Albanii zaraz po I wojnie światowej; sprawozdania z tych badań ogłosił we lwowskim „Słowie Polskim" w 1922 i 1923 roku. Natomiast Zuber prowadził prace badawcze nad albańskimi złożami naftowymi od 1929 roku, uzyskując międzynarodowe uznanie. Zmarł w Albanii, jako jeden z niewielu cywilnych Polaków, w 1947 roku. W „Roczniku II Polskiego Towarzystwa Geologicznego” (Kraków 1925) ukazał się artykuł J. Premika pt. „Kilka uwag o dyluwialnym zlodowaceniu Tomor'u w południowej Albanii".
W Tiranie w 1949 roku urodziła się polska dziennikarka Jolanta Micel-Thor, związana pracą kolejno z tygodnikiem studenckim „ITD”, tygodnikiem „Przyjaźń” (1973-83), PAI Interpress (1983-93), Prywatną Agencją Dziennikarską, Polską Agencją Prasową.
Z innych kontaktów polsko-albańskich sprzed I i II wojny światowej można przypomnieć polskiego malarza Wacława Pawliszaka (1866-1905), ucznia Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Podróżował on wiele: do Rzymu, Monachium, Paryża, po Bałkanach, północnej Afryce i Bliskim Wschodzie. Odwiedził również Albanię w 1893 roku, a owocem tej podróży było szereg obrazów o tematyce albańskiej, m.in. „W górach Albanii”, „Orszak ślubny w Albanii”, „Przed chanem albańskim”, „Zemsta” (motyw albański). Z kolei Zdzisław Narcyz Okęcki (1874-1940), polski dyplomata, poseł RP w Belgradzie i Tokio był znanym kolekcjonerem sztuki. Będąc w Jugosławii i jako podróżnik na Bałkanach zainteresował się sztuką albańską i na pewno, jeśli nie jedynie, miał największe zbiory sztuki albańskiej w Polsce.

Marian Kałuski
Pełny tekst artykułu można znaleźć na:
http://przeglad.australink.pl/literatura/sladami/polacywalbanii.pdf